×
100%

Připravujeme

Luftwaffe Pilot Training in Czech Area 1939–45

Luftwaffe Pilot Training in Czech Area 1939–45

Náš záměr rozšířit dosavadní titul „Luftwaffe Over Czech Territory 1945“ a na něj navazující „červenou“ sérii detailních a zpřesňujících publikací o publikace věnované leteckému výcviku Luftwaffe na území Protektorátu v průběhu okupace nyní získal jasnější strukturu a představu o náplni. Právě vytvoření konceptu řady o leteckých školách nebylo úplně snadné, neboť materiály, které jsou k dispozici o školních útvarech, jsou jiného charakteru než podklady týkající se bojových jednotek.
Úvodní publikace s pracovním názvem „Luftwaffe Pilot Training in Czech Area 1939–45“ se bude zabývat výchozími podmínkami a předpoklady, které umožnily Protektorátu stát se po okupaci významnou výcvikovou základnou. Dále bude obsahovat přehled škol a výcvikových jednotek, které na území Protektorátu působily.
Na úvodní knihu hodláme navázat publikacemi o jednotlivých školách, které budou mít za cíl najít a zdokumentovat maximální množství letadel, která protektorátními školami prošla.
V této souvislosti uvítáme pomoc od lokálních badatelů, jejichž zájem se týká jednotlivých letišť, a kteří mají zájem při vzniku řady aktivně spolupracovat a stát se jejími spoluautory.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
anglický
Avia B.534 (Dogan) in Bulgarian Air Force

Avia B.534 (Dogan) in Bulgarian Air Force

Jaroslav Kreč

Avia B.534 je symbolem československého vojenského letectva konce 30. let 20. století, období mnichovské krize v roce 1938 a zániku československého státu v březnu 1939. Ačkoliv neměl možnost prokázat své kvality v barvách čs. letectva, létal v různých úlohách včetně bojových letů až do konce války u Luftwaffe, Vzdušných zbraní Slovenského štátu a bulharského letectva. Právě služba u posledně jmenovaných leteckých sil je tématem této detailní studie.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
anglický