×
100%

Obtisky

Informace a kamufláže zpracované v našich publikacích inspirovaly vznik řady obtiskových archů různých výrobců. V přiloženém seznamu jsou uvedeny obtisky českých výrobců, kteří jejich přípravu s námi konzultovali nebo jsme se na jejich přípravě přímo podíleli. Distribuci obtisků zajišťují výrobci prostřednictvím svých dealerů a modelářských prodejen.