×
100%

Připravujeme

Luftwaffe Pilot Training in Czech Area 1939–45

Luftwaffe Pilot Training in Czech Area 1939–45

Náš záměr rozšířit dosavadní titul „Luftwaffe Over Czech Territory 1945“ a na něj navazující „červenou“ sérii detailních a zpřesňujících publikací o publikace věnované leteckému výcviku Luftwaffe na území Protektorátu v průběhu okupace nyní získal jasnější strukturu a představu o náplni. Právě vytvoření konceptu řady o leteckých školách nebylo úplně snadné, neboť materiály, které jsou k dispozici o školních útvarech, jsou jiného charakteru než podklady týkající se bojových jednotek.
Úvodní publikace s pracovním názvem „Luftwaffe Pilot Training in Czech Area 1939–45“ se bude zabývat výchozími podmínkami a předpoklady, které umožnily Protektorátu stát se po okupaci významnou výcvikovou základnou. Dále bude obsahovat přehled škol a výcvikových jednotek, které na území Protektorátu působily.
Na úvodní knihu hodláme navázat publikacemi o jednotlivých školách, které budou mít za cíl najít a zdokumentovat maximální množství letadel, která protektorátními školami prošla.
V této souvislosti uvítáme pomoc od lokálních badatelů, jejichž zájem se týká jednotlivých letišť, a kteří mají zájem při vzniku řady aktivně spolupracovat a stát se jejími spoluautory.
datum vydánístranfotografiíbarevných bokorysůjazykvazba
anglický